oferta edukacyjna

Planowane klasy w roku szkolnym 2017/2018

MEDIALNA

Rozszerzenie:

j. polski, historia, j. angielski

Język: j. angielski (obowiązkowy), drugi do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski)

MEDYCZNA

Rozszerzenie:

biologia, chemia, j. angielski

Język: j. angielski (obowiązkowy), drugi do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski)

PSYCHOLOGICZNA

Rozszerzenie:

biologia, historia, j. angielski

Język: j. angielski (obowiązkowy), drugi do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski)

MENADŻERSKO JĘZYKOWA

Rozszerzenie:

geografia, wos, j. angielski

Język: j. angielski (obowiązkowy), drugi do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski)

PRAWNICZA

Rozszerzenie:

j. polski, wos, historia

Język: j. angielski (obowiązkowy), drugi do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski)

planowane oddziały

Oddziały planowane w roku szkolnym 2016/2017 w XIX LO
wersja .pdf

dziennik elektroniczny

Nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Rodzice i nauczyciele posiadający konta mogą się na nie zalogować pod tym adresem internetowym: www.synergia.librus.pl

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie wchodzące w skład ZSO nr 5 w Lublinie
ul. Rzeckiego 10 | Lublin 20-637 | Polska
tel/fax: +48 81 743-43-35 | tel.: +48 81 525-70-12
www.xixlo.lublin.pl | e-mail: xixlo@wp.pl