XIX LO Lublin

nowa strona

basen XIX LO Lublin 30.11.2017
Zapraszamy na pływalnię szkolną

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na pływalnię szkolną.
Poniżej informacja dotycząca godzin wstępu na bilety, na okres miesiąca grudnia 2017 r.
Więcej informacji w dziale "Pływalnia szkolna" na stronie.
godziny wstępu 12.2017 r.

ZSO nr 5 Lublin18.11.2017
Nocna Mila

W dniu 11 listopada 2017 roku w Lublinie odbyła się 'Nocna Mila Niepodległości'. Wydarzenie było trzecim (ostatnim) elementem projektu 'Biegowa Triada Pamięci', który obejmował w sumie trzy biegi pamięci - czerwcowy 'Bieg Solidarności', wrześniową 'Milę Pamięci Ofiar Komunizmu' oraz listopadową 'Nocną Milę Niepodległości'.

Trasa sobotniego biegu została wytyczona w ścisłym centrum miasta Lublina. Niestety, fatalne warunki atmosferyczne panujące wieczorem w Dniu Niepodległości spowodowały, że niewielu uczniów szkół średnich (z całego województwa lubelskiego) odważyło się podjąć ekstremalne wyzwanie i wystartować w tym trudnym biegu.

W gronie śmiałków znalazła się uczennica klasy 3 'N' - Weronika Młynarska, która pobiegła znakomicie i była druga wśród dziewcząt reprezentujących szkoły średnie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podobne ekstremalne warunki pogodowe dwa tygodnie wcześniej (29.10.2017) nie przeszkodziły innemu naszemu uczniowi, Andrzejowi Kwaskowi z klasy 1 'O', wziąć udział w charytatywnym wydarzeniu jakie miało miejsce w niedzielny poranek w Wąwozie Rury na lubelskim LSM-ie, gdzie Andrzej uczestniczył w 'Biegu o Złotą Dynię' na dystansie 5km, którego celem było zebranie środków na sfinansowanie rehabilitacji 4-letniej Zoi, która cierpi na zespół Aperta.
Marcin Jonik

basen XIX LO Lublin Zapraszamy na pływalnię szkolną
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na pływalnię szkolną.
Poniżej informacja dotycząca godzin wstępu na bilety, na okres miesiąca listopada 2017 r.
Więcej informacji w dziale "Pływalnia szkolna" na stronie.
godziny wstępu 11.2017 r.

ZSO nr 5 Lublin27.10.2017
Złożyli hołd jednemu
z najwybitniejszych Polaków

W dniu 16 października 2017 roku uczniowie XIX LO w Lublinie stanęli na starcie 'Biegu Papieskiego', aby (na sportowo) upamiętnić 39 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Lublinie.

Była to już X edycja 'Biegu Papieskiego', który corocznie organizowany jest na terenie lubelskiej dzielnicy Bronowice, w terminie zbiegającym się z Dniem Papieskim w październiku. Bieg stanowił zatem część obchodów XVII Dnia Papieskiego, z okazji którego w całym kraju odbyły się różne wydarzenia i spotkania przypominające nauczanie świętego Jana Pawła II.
'Bieg Papieski' jest imprezą środowiskową, a wśród organizatorów przedsięwzięcia są m.in: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP i Parafia Świętego Krzyża w Lublinie. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz masowych imprez biegowych upamiętniających ważne wydarzenia z naszej przeszłości, a zatem nie mogło tam zabraknąć reprezentantów naszego 'szkolnego klubu biegowego'.

Ogółem sześć osób reprezentowało naszą szkołę w tym ważnym wydarzeniu: Banaszak Magdalena (2L), Czeronko Agata (3N), Kołpiewicz Gabriela (3N), Kwasek Andrzej (1O), Młynarska Weronika (3N) i Mroczkowski Michał (3N).
Każda z wymienionych osób otrzymała koszulkę z logo 'Biegu Papieskiego', a przyjemność odebrania dodatkowych nagród miała m.in. Weronika Młynarska (3N), która zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii. Marcin Jonik
galeria zdjęć

ZSO nr 5 Lublin27.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były kwiaty, życzenia, ciepłe słowa. Tego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów.
galeria zdjęć

ZSO nr 5 Lublin12.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej

Zapraszam nauczycieli, wychowawców, pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 13 października 2017 r. (piątek) o godz. 12.00. W akademii biorą udział wszyscy uczniowie LO, klas 4-7 SP pod opieką nauczycieli mających w tym czasie zajęcia z klasami, delegacje klas 1-3 SP pod opieką wychowawców. Przypominam, że uczniów obowiązuje tego dnia strój galowy. 
Po akademii zapraszam pracowników na spotkanie w sali multimedialnej. 

W związku z uroczystością lekcje tego dnia będą skrócone o 10 minut i odbędą się wg harmonogramu.

1. 8.00-8.35
2. 8.40-9.15
3. 9.20-9.55
4. 10.00-10.35
5. 10.40-11.15
6. 11.20-11.55
7. 12.00-12.35
8. 12.40-13.15
9. 13.20-13.55

Bardzo proszę o poinformowanie rodziców szczególnie uczniów klas I-III o zmianie godzin zajęć.
Małgorzata Frejowska

XIX LO Lublin13.09.2017
Umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej XIX LO z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Dnia 8 września 2017 r. została podpisana umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy XIX LO a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na mocy zawartego dokumentu m.in. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, zajęciach, prezentacjach i innych formach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i studentów uczelni na terenie uniwersytetu i naszej szkoły oraz udział w wybranych, wspólnie realizowanych, przedsięwzięciach popularyzujących kulturę i naukę. Dokładna treść umowy poniżej.
strona 1 .pdf
strona 2 .pdf

XIX LO Lublin13.09.2017
„LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”

W I semestrze roku szkolnego 2017/18 uczniowie klasy 2N XIX LO uczestniczyć będą w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje komunikacyjne i poszerzających wiedzę z logiki i heurystyki. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego i Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w ramach realizacji Projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”.

Program Projektu obejmuje 50 godzin, przeznaczonych na realizację pięciu modułów tematycznych:
M.I Dlaczego tak twierdzisz?
M. II Co to znaczy? - czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej.
M. III Jak doszedłeś do tego wniosku? – moduł aporii logicznych, heurystyk i podejmowania decyzji.
M.IV Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych.
M. V Spróbujmy się dogadać…. Czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących.
Szkolnym koordynatorem Projektu jest nauczycielka języka polskiego - Barbara Smutek.

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
„CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” – konkurs fotograficzny, pierwsza edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Cele konkursu:
• zwrócenie uwagi na wpływ okoliczności poznawania tekstu literackiego na odbiór dzieła, (miejsce kształtuje emocje, intensyfikuje lub osłabia motywacje do czytania);
• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, pokazywanie nietypowych „przestrzeni czytania”;
• kreowanie „mody” na czytanie literatury w wielu miejscach, zbliżenie literatury do życia codziennego, wpisanie w porządek dnia czynności czytania, uczynienie z książki przedmiotu koniecznego do życia;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie wykonane zdjęcia inspirowane hasłem „Czytać można wszędzie” wraz z krótkim opisem miejsca i uzasadnieniem wyboru; zdjęcia powinny przedstawiać osoby czytające książki w niezwykłych, nietypowych i oryginalnych okolicznościach;
• zdjęcia wraz z kilkuzdaniowym komentarzem należy przesłać w formie wydruku (max. format zdjęcia - A-4) oraz w formie elektronicznej;
• prace konkursowe powinny być odręcznie podpisane przez autora, opatrzone pieczęcią szkoły i przesłane z kartą zgłoszenia wspólną dla wszystkich uczniów z danej szkoły do 15 grudnia 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 - 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs Fotograficzny);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Święcie Książki organizowanym w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2018 roku, Zapraszamy!
karta zgłoszenia

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
Konkurs o prawach człowieka
- czwarta edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS

Cele konkursu:
• propagowanie idei praw człowieka;
• pogłębianie wiedzy na temat praw człowieka i instytucji powołanych do ich ochrony;
• budzenie wrażliwości na przejawy łamania praw człowieka w świecie;
• zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych tą problematyką;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie wykonane prace plastyczne lub prezentacje multimedialne inspirowane ideą praw człowieka, a w szczególności prawem do wolności twórczości artystycznej i prawem do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania;
• prace plastyczne (format A4) mogą być wykonane techniką dowolną;
• prezentacje multimedialne nie powinny przekraczać 20 slajdów (Power Point 2007 lub niższe);
• prace wraz z kartą zgłoszenia (wspólną dla wszystkich uczniów danej szkoły) należy przesłać do 15 listopada 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 – 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs o prawach człowieka);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2016 roku;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w szkolnych obchodach Dnia Praw Człowieka organizowanych w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – plakatu i prezentacji multimedialnej;
Zapraszamy!
karta zgłoszenia

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
„CZYTAM, WIĘC JESTEM” – konkurs literacki, siódma edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS
Cele konkursu:
• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży;
• kreowanie „mody” na czytanie literatury;
• zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych literaturą;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Czytam, więc jestem”; prace nie powinny zawierać streszczeń przywoływanych utworów;
• prace konkursowe (maksymalnie 4 strony druku, format A–4, czcionka 12) odręcznie podpisane przez autora, opatrzone pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela polonisty wraz z kartą zgłoszenia wspólną dla wszystkich uczniów z danej szkoły należy przesłać do 15 grudnia 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 - 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs Literacki);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Święcie Książki organizowanym w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2018 roku;
Zapraszamy!
karta zgłoszenia

plan lekcji04.09.2017
Plan lekcji

Plan lekcji jest już na naszej stronie internetowej w dziale "Plan lekcji".
Plan lekcji obowiązuje od 04.09.2017 r.
plan lekcji

21.08.2017
Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się
4 września 2017:

godz.   9:00 - XIX Liceum Ogólnokształcące
godz. 10:00 - Klasy IV-VII Szkoły Podstawowej nr 22
godz. 11:00 - Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 22

wykaz podręczników 01.08.2017
Wykaz podręczników
na rok szkolny 2017/2018

Poniżej linki do wykazu podręczników na rok szkolny 2017/2018.


klasa I (wersja .pdf)
klasa II (wersja .pdf)
klasa III (wersja .pdf)

XIX Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Jerzego Kuncewiczów
w Lublinie
(oficjalna strona internetowa)

dziennik elektroniczny

strona internetowa naszej szkoły na www.facebook.com prowadzona przez uczniów naszej szkoły:
www.facebook.com/...

dziennik elektroniczny

dziennik elektroniczny

Nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Rodzice i nauczyciele posiadający konta mogą się na nie zalogować pod tym adresem internetowym: www.synergia.librus.pl

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
klasa I (wersja .pdf)
klasa II (wersja .pdf)
klasa III (wersja .pdf)

Terminarz roku szkolnego 2017/2018
wersja .pdf

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf
(aktualizacja 01.09.2015 r.)

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Przykładowe procedury przeprowadzenia ewakuacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 03.10.2012)
wersja .pdf

Regulamin studniówki XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie
wersja .pdf

1. 8:00 -   8:45
2. 8:50 -   9:35
3. 9:45 - 10:30
4. 10:35 - 11:20
5. 11:25 - 12:10
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55
9. 15:00 - 15:45
10. 15:50 - 16:35kontakt

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie wchodzące w skład ZSO nr 5 w Lublinie
ul. Ignacego Rzeckiego 10 | Lublin 20-637 | Polska
tel/fax: +48 81 743-43-35 | tel.: +48 81 525-70-12
www.xixlo.lublin.pl | e-mail: xixlo@wp.pl